Het Haringvliet, ons vaarwater


Het Haringvliet, een voormalige zeearm van de Noordzee, is een bijzonder vaargebied met een hele diversiteit aan Deltanatuur. Het Haringvliet ligt tussen de Zuid-Hollandse eilanden Voorne-Putten en Goeree-Overvlakkee.

Het Haringvliet vormt van oudsher de belangrijkste afvoerweg van rivierwater van de Rijn, Maas en Waal. Het wordt ook wel “de kraan van Nederland” genoemd. Het Haringvliet heeft een zoetwatergetij door de sluisverbinding met de zee. Bij laag water op zee stroomt het water rustig van het Haringvliet naar de zee.

Het Haringvliet is daarom een zeer mooie locatie voor het verstrooien van de as van uw geliefde. Het uitstrooien op dit vaargebied heeft meer voordelen dan op zee. Er zijn geen golven, schitterende natuur om u heen en veel variatie om voor u een unieke plek te vinden om uw herinnering iets extra’s te geven.